Optimiranje davčnih obveznosti in davčno načrtovanje – davki predstavljajo za podjetje strošek, ki se mu ne da izogniti, vendar lahko skrbno davčno načrtovanje v skladu z veljavno nacionalno in mednarodno zakonodajo omogoči ustrezno znižanje davčnih obveznosti.

 

V okviru optimiranja davčne osnove nudimo:

 

  • posnetek dejanskega stanja (s preučitvijo računovodskih izkazov ali izvedbo preventivnega davčnega pregleda),
  • z uporabo zakonitih metod in z upoštevanjem veljavne zakonodaje  predlagamo davčne rešitve,
  • pomagamo pri praktični izpeljavi predlogov oziroma predlagano rešitev v celoti izpeljemo.

 

Optimiranje davčne osnove podjetja je tesno povezano s poznavanjem delovanja podjetja, zato navedeno storitev praviloma nudimo kot nadgradnjo preventivnemu davčnemu pregledu.