Skrbni pregled poslovanja (angl. due diligence) je eden izmed virov informiranja strank v transakcijskih postopkih. Storitev stranki omogoča, da se pred nakupom, prodajo, združitvijo ali privatizacijo družbe, seznani s poslovanjem družbe in povezanimi poslovnimi, finančnimi, pravnimi, davčnimi ter drugimi tveganji.

 

Storitev skrbnega pregleda poslovanja znižuje možnosti morebitnih negativnih presenečenj po nakupu ali združitvi.

 

Najpogostejše izbrane vrste skrbnih pregledov poslovanja so:

 

  • poslovni skrbni pregled poslovanja,
  • finančni skrbni pregled poslovanja,
  • pravni skrbni pregled poslovanja,
  • davčni skrbni pregled poslovanja.