Vsem tujim pravnim osebam, ki izpolnjujejo pogoje za registracijo za namene DDV v Sloveniji nudimo naslednje storitve:

 

  • registracija za namene DDV,
  • izdelava DDV obračunov (vodenje davčnih knjig ter priprava in vložitev obrazca DDV-O preko sistema e-davki),
  • izdelava intrastat in kvartalnih poročil,
  • zastopanje strank v primeru davčne inšpekcije,
  • svetovanje s področja DDV.