Zakon o gospodarskih družbah v 579. členu predvideva naslednje oblike statusnih preoblikovanj družb: delitev, združitev, prenos premoženja/prenos dejavnosti in sprememba pravno organizacijske oblike. Poleg navedenih, uživajo ugodnejšo davčno obravnavo še zamenjave kapitalskih deležev, kjer je položaj oziroma subjekt obdavčitve nekoliko drugačen.

 

Naše storitve pri statusnih preoblikovanjih obsegajo:

 

  • izdelavo mnenja glede davčnih in računovodskih vidikov transakcije,
  • pripravo priglasitve transakcije davčnemu organu, na podlagi katere je družba upravičena do določenih davčnih ugodnosti,
  • pripravo načrta oziroma pogodbe, primeroma oddelitvenega načrta, ki ga je potrebno vložiti pri registrskemu organu,
  • praktično izpeljavo celotne transakcije.