Na področju insolvenčnih postopkov pokrivamo:

 

  • svetovanje glede prestrukturiranja podjetja, začetka in vodenja prisilne poravnave ali stečajnega postopka,
  • svetovanje v postopkih prenehanja pravnih oseb,
  • prijave terjatev v postopku,
  • vložitve ugovora zoper seznam preizkušenih terjatev,
  • pripravo izpodbojnih tožb in drugih pravnih sredstev zoper sklepe v postopkih zaradi insolventnosti