Olajšave za R&R so v Sloveniji namenjene vsem tistim uspešnim podjetjem (ne glede na panogo in velikost), ki resno in sistematično vlagajo sredstva v raziskave ali v razvoj novih in/ali bistveno izboljšanih proizvodov/storitev, s katerimi bodo lahko prodrla na nova ciljna tržišča oziroma povečala tržni delež na obstoječih trgih.

 

Uspešne družbe so pogosto premalo pozorne na možnost uveljavljanja davčne olajšave iz naslova teh vlaganj. Za vas pregledamo možnost uveljavljanja olajšav in pripravimo vsa potrebna gradiva in poročila za uspešno uveljavljanje davčnih olajšav.