Na področju gospodarskega prava pokrivamo:

 

  • statusno pravna vprašanja glede delovanja gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in drugih pravnoorganizacijskih oblik,
  • statusna preoblikovanja (delitve, združitve) gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in drugih pravno organizacijskih oblik,
  • pripravo splošnih aktov in pogodb,
  • prodajo poslovnih deležev,
  • likvidacijo družb.