V primeru inšpekcijskega davčnega pregleda se bomo skupaj ustrezno pripravili na način:

 

  • pred prihodom davčnega inšpektorja preverimo področja, ki bodo predmet davčnega postopka,
  • skupaj izdelamo strategijo pristopa k davčnem pregledu,
  • vodimo komunikacijo z davčnim organom,
  • skupaj z vami pripravimo argumente za sporne zaključke davčnega organa,
  • pripravimo in vložimo pripombe in pritožbe.