Nudimo storitev priprave različnih aktov:

 

  •         pravilnik o plačah in nagrajevanju,
  •         notranja pravila o določanju letnega dopusta,
  •         pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,
  •         pravilnik o uporabi službenih vozil.