Plače za zaposlene so pri večini delodajalcev poslovna skrivnost in najbolj občutljiva tema v povezavi z zaposlenimi. Natančnost pri obračunu in strokovno svetovanje poslovodstvu je zato še toliko bolj pomembno. Hkrati z obračunom plač in drugih izplačil poskrbimo tudi za vsa obvezna mesečna in letna poročanja pristojnim institucijam.