Na področju delovnega prava pokrivamo:

 

  • pregled zakonodaje in sodne prakse s področja delovnega prava,
  • pripravo pogodb o zaposlitvi in drugih oblikah dela,
  • izdelavo internih aktov in pravilnikov,
  • izvedbo postopkov zaposlitev oziroma postopkov odpuščanja zaposlenih,
  • komunikacijo s sindikati,
  • zastopanje v delovno pravnih sodnih postopkih,
  • zastopanje v primeru inšpekcijskega nadzora s področja dela.