Na področju obligacijskega prava pokrivamo: 

  • pripravo in pregled prodajne, najemne, podjemne, mandatne, licenčne in drugih vrst pogodb.