Na osnovi pregleda vaših poslovnih rezultatov, razmer v vaši dejavnosti in splošnih makro ekonomskih dejavnikov vam nudimo finačno posredovanje pri različnih aranžmajih (krediti, leasingi, izvedeni finančni inštrumenti).

 

Podamo oceno, pri kateri od pogodbenih bank bo finančni aranžma najlaže pridobiti. Naše svetovalno osebje pozna kriterije in postopke, ki so potrebni za odobritev posameznih finančnih aranžmajev in v vašem imenu pridobi informativne ponudbe.

 

Zaradi uradnega finančnega posredništva in količine posredovanih aranžmajev dosegamo pri bankah boljše pogoje, kot bi jih vi lahko dosegli sami! Finančno posredovanje opravljamo predvsem za majhna in srednja podjetja. Posredujemo pri vseh oblikah financiranja, ki jih nudijo banke, s katerimi pogodbeno sodelujemo.