Na področju stvarnega prava pokrivamo:

 

  • svetovanje pri prometu z nepremičninami,
  • pripravo prodajne, menjalne, darilne, izročilne in druge vrste pogodb o razpolaganju z nepremičninami,
  • vpis v zemljiško knjigo,
  • svetovanje v zvezi z ustanovitvijo hipoteke, stavbne pravice, služnosti in drugih obremenitev na nepremičninah,
  • urejanje najemnih razmerij.