Verižna kompenzacija je instrument, ki omogoča vzdrževati dobro likvidnost, omogoča večjo gospodarsko aktivnost in zmanjšuje terjatveno tveganje.

 

Preko verižnih kompenzacij med pravnimi osebami omogočamo upnikom, da hitreje in elegantneje pridejo do svojega denarja. S tem pomagamo tako upnikom kot tudi dolžnikom, kajti tudi dolžnikom rešujemo težavo plačila njihovih obveznosti z izterjavo neplačanih terjatev.

 

Kadar nastopate na trgu v vlogi dolžnika lahko kot plačnik v kompenzacijski verigi prihranite določen odstotek popusta, kar pomeni prihranek za vaše podjetjeV primeru, da pa od svojih dolžnikov ne morete izterjati plačila, vam s pomočjo kompenzacije zapremo vaše težko izterljive terjatve.

 

Za pripravo in izvedbo verižne kompenzacije morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

 

  • terjatev mora biti vsaj vzajemna,
  • terjatvi morata biti istovrstni,
  • terjatev mora biti zapadla,
  • terjatev mora biti iztožljiva,
  • terjatev mora biti likvidna in resnična.

 

Vaš strošek je provizija, ki je vnaprej dogovorjena in odvisna od težavnosti terjatev.