Transferne cene so tiste cene, ki si jih med seboj zaračunavajo povezane osebe. Skladno z določbami ZDDPO-2 naj bi se transferne cene zagotavljale na ravni cen enakih ali primerljivih proizvodov, ki bi se v primerljivih okoliščinah dosegale na trgu med nepovezanimi osebami (upoštevanje tržnega načela oziroma arm's length principle).

 

Utemeljeno poročilo o transfernih cenah in premišljeno sprejeta politika oblikovanja transfernih cen sta ključnega pomena pri reševanju nepotrebnih dilem v primeru davčnih inšpekcijskih nadzorov.  

 

Nudimo vam:

 

  • svetovanje na področju oblikovanja politike transfernih cen,
  • pripravo celotne dokumentacije ali le dela dokumentacije o transfernih cenah,
  • svetovanje pri izbiri ustrezne metode za določanje transfernih cen in njenemu argumentiranju,
  • pomoč pri izvedbi finančnih analiz,
  • pregled že pripravljene dokumentacije, izdelamo mnenje in podamo predloge.